Base
Username

Cao Dang Y Khoa Pham Ngoc Thach

My Story Is...

Bang truong Cao dang Y Khoa Pham Ngoc Thach TP HCM co de xin viec khong? La nganh doi hoi cao ve trinh do, su can than, ti mi, vay sinh vien co bang Cao dang Y Khoa Pham Ngoc Thach he chinh quy co de xin viec khong? Bang truong Cao dang Y Khoa Pham Ngoc Thach TP HCM co de xin viec khong? Co the thay, bang DH mang den co hoi viec lam cao cho sinh vien nhung khong vi the ma sinh vien Cao dang kho xin viec hon so voi DH, tham chi co hoi viec lam con cao hon so voi DH vi trinh do chuyen mon tot hon. Neu nhu chuong trinh hoc cua DH nang ve ly thuyet chuyen sau, han lam thi chuong trinh cao dang hu trong ly thuyet voi 70% chuong trinh la thuc hanh, thuc tap nham nang cao tay nghe, ky nang chuyen mon. Ngoai ra, hoc dai hoc nganh y duoc can 5 6 nam thi cao dang dao tao trong 2 – 3 nam nen co hoi viec lam cung cao hon. Cac nha tuyen dung uu tien ung cu vien biet viec hon la bang cap nen co the thay rang bang cua truong cao dang y khoa Pham Ngoc Thach TP HCM khong nhung khong kho xin viec ma con ti le xin duoc viec lam rat cao, len den 98% sau khi tot nghiep. Hoc truong Cao dang y khoa Pham Ngoc Thach TP HCM can nhung dieu kien gi? Lua chon hoc cao dang duoc cac thi sinh uu tien vi thoi gian hoc ngan, chuong trinh khong qua nang cao, co hoi hoc cao,… Truoc nhu cau dang ky hoc ngay cang lon, nam 2019 truong Cao dang y khoa Pham Ngoc Thach TP HCM tuyen sinh va dao tao nganh Y duoc he cao dang. Truong voi chuong trinh hoc hien dai, chu trong ky nang chuyen mon giup sinh vien hoan thien kien thuc mot cach tot nhat. De theo hoc tai truong ban can dap ung nhung yeu cau nhu da tot nghiep THPT, dam bao suc khoe tot de theo hoc va co ly lich ro rang. Hien nay, truong bat dau nhan ho so xet tuyen nen voi nhung thi sinh tot nghiep tu nam 2018 tro ve truoc co the tham gia ung tuyen ngay tu hom nay de tang co hoi nhap hoc cho minh.

Thong tin lien he:

Cao dang Y duoc TPHCM – Truong Cao dang Y Khoa Pham Ngoc Thach

?Truy cap: https://caodangduoctphcm.org.vn/c1271/cao-dang-duoc.html

? Dia chi : So 8A Nguyen Thai Son – Phuong 3 – Go Vap – TPHCM

? Hotline: 0899.955.990 – 0969.955.990

Social: https://www.reddit.com/user/caodangduoctphcmvn

Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com

#caodangykhoaphamngocthach

#caodangduoctphcm

#Cao_Dang_Y_Duoc_TPHCM

#Cao_Dang_Y_Khoa_Pham_Ngoc_Thach